RETTS gir svar på følgende spørsmål

  • Hvor akutt syk er pasienten?
  • Den medisinske tilstanden?
  • Beste håndteringen?

På Sahlgrenska siden 2005

RETTS ble innført på Sahlgrenskas akutt- og ulykkesmottak i 2005. Siden den gang har det pågått et felles nordisk utviklingsarbeid innenfor akuttmedisin. I dag brukes RETTS i de fleste fylkeskommuner, regioner og ambulanseorganisasjoner i Sverige og Norge.