Om oss

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på Predicare, som siden 2011 har hatt ansvar for og driver utviklingen av RETTS videre. Vi svarer på alle spørsmål om RETTS og tar gjerne imot forslag til forbedringer.

Kontaktinfo

Predicare AB
Sahlgrenska Science Park
Medicinargatan 8A
413 90 Göteborg, Sverige

Kontaktpersoner

Håkan Jideus, Daglig leder
hakan.jideus@predicare.se
+46 (0) 70 529 36 20

Anja Bjørneboe, Kundekontakt og Distribution
anja.bjorneboe@predicare.no
+47 930 35 747

Bengt Widgren, Medisinskt ansvarlig
bengt.widgren@predicare.se
+46 (0) 70 524 22 93

Andreas Bom, Programmerer
andreas.bom@predicare.se
+46 (0) 79 347 25 35

Daniel Malm, IT ansvarlig
daniel.malm@predicare.se
+46 (0)72 315 24 47

Yuan Tian Almqvist, Export & Salgssjef
yuan.almqvist@predicare.se
+46 (0) 76 891 15 16

support@rettsonline.com

Brukernettverk

RETTS har et stort antall brukere som inngår i et nordisk nettverk. Hvert år har vi nordiske møter der disse brukerne danner grunnlaget for den kontinuerlige utviklingen av RETTS. Hvis du er interessert i dette nettverket, ta kontakt på info@predicare.se.

Norsk RETTS-förening, Retts Norge

Om Predicare

Predicare AB startet i 2011 i forbindelse med at det ble stilt stadig større og mer profesjonelle krav til RETTS-systemet. For å sikre utviklingen av systemet og fremtidige investeringer ble det bestemt å drive RETTS i form av et eget selskap. Det ble etablert et profesjonelt styre. Selskapet har kontor i Göteborg.

Selskapets mål

  • Predicare skal utvikle og levere smarte beslutningsløsninger som bidrar til økt medisinsk sikkerhet og kvalitet, og som forenkler det akuttmedisinske arbeidet i og utenfor Norden.
  • Støtte den profesjonelle utviklingen innen akuttmedisin
  • Støtte forskning og utvikling innen akuttmedisin

Nordisk RETTS styringsgruppe

På hvert årsmøte tar Predicare opp strategiske akuttmedisinske spørsmål i vid forstand med akuttmedisinske linjefunksjoner.

Kontakt oss