Om RETTS

RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment System, brukes i dag av samtlige svenske landsting og en rekke enkeltstående sykehus i både Sverige og Norge. Vi ser i dag at stadig flere også innenfor andre områder, som for eksempel ambulansetjenesten og sykehjem interesserer seg for systemet.

RETTS beslutningsstøtte tilbyr et bedre psykososialt arbeidsmiljø for helsepersonalet.

Hva er RETTS?

RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment System, fungerer ved at man ved første undersøkelse måler og vurderer flere vitalparametre og innhenter en standardisert og strukturert anamnese på bakgrunn av kontaktårsak og aktuelle symptomer. Vitale parametre sammen med anamnese (Emergency Symptomes and Signs, såkalte ESS-er) gir anbefalinger om prioritetsnivå og hvilken form for prøvetaking pasienten har behov for og/eller eventuell overvåking.

Erstatter ikke kvalifiserte medarbeidere

RETTS-systemet er utviklet for å muliggjøre umiddelbar, sikker akuttbehandling av høy kvalitet. Systemet gir også støtte til de profesjonelle medarbeiderne i det medisinske arbeidet. Men RETTS kan aldri bli bedre enn den organisasjonen systemet brukes innenfor.

Prinsippskisse over RETTS’ funksjon der vitalparametre og anamnese gir anbefalt håndtering.

Fordeler med RETTS

Systemet har fordeler for pasienter, pårørende og helsepersonell – og naturligvis også på organisasjonsnivå.

Pasient

 • Redusert ledetid til første medisinske vurdering og raskere håndtering av de sykeste
 • Sikrere håndtering
 • Mer informasjon til pasienten om hva som skjer og hva som kommer til å skje

Helsepersonellet

 • Økt presisjon og sikkerhet i vurderingen av pasientens tilstand
 • Hjelp til riktig vurdering og riktige tiltak
 • Forenklet dokumentasjon av observasjoner og vedtatte tiltak

Sykehuset

 • Økt kontroll på pasientlogistikk
 • Enklere og mer korrekt vurdering av behandlingsbehovet
 • Kortere ledetid til riktig diagnostikk og tiltak
 • Skaper orden innad i organisasjonen

Samfunnet

 • Forbedret kommunikasjon innad og mellom ulike helsetjenester

sahlgrenska_entre_akut

Utviklingen av RETTS

Den første brukeren av RETTS var Akut och Olycksfallsmottagningen ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som startet 17. januar 2005. I begynnelsen ble RETTS utarbeidet som en forskningsprotokoll som ble pilottestet sammen andre såkalte triagesystemer. RETTS var mer sensitivt når det gjaldt å finne de sykeste, men også de mindre syke pasientene. En fullskalamodell ble gjennomført under arbeidsnavnet METTS for at det i databaser ikke skulle forveksles med det kjente Retts syndromet. Etter at de forskjellige delene i systemet ble slått sammen i 2010, gikk man over til navnet RETTS i Sverige og Norge. Utviklingen av RETTS skjer i nordiske nettverk som hvert år i løpet av tre dager arbeider med neste versjon av RETTS.