Bruksområder

RETTS er utviklet for akuttmedisinske behov, men allerede nå brukes systemet av flere andre grupper.

Med RETTS Online får du tilgang til en beslutningsstøtte uavhengig om du bruker datamaskin, nettbrett eller telefon.

Annen bruk av RETTS

Selv om RETTS primært er ment for akuttmottakene, brukes systemet i dag av andre aktører der ulike medisinske tilstander kan oppstå.

Ambulansetjenesten

På flere områder brukes RETTS for å øke pasientsikkerheten gjennom hele behandlingskjeden. RETTS kan brukes allerede på ulykkesstedet. Det bidrar til sikrere prehospital behandling og sikrere overlevering til akuttmottaket på sykehuset.

Primærhelsetjenesten

Til primærhelsetjenesten kommer en svært heterogen gruppe av pasienter med mange forskjellige symptomer og tilstander. Ved akutte sykdomstilfeller fungerer RETTS her som beslutningsstøtte for hvordan pasientene skal tas hånd om videre, og av hvem i behandlingskjeden.

Eldreomsorgen

Ved ivaretaking av eldre og ofte multisyke er det behov for RETTS-systemet for å sikre god pasientsikkerhet. For medarbeidere som primært ikke arbeider med akuttmedisin gir RETTS en økt trygghet, noe som dermed også styrker arbeidsmiljøet.

Systempartnere

RETTS bygges i dag inn som en del av systemene og tjenestene til andre leverandører. Det dreier seg blant annet om forskjellige journalsystemer som brukes innenfor  prehospital behandling.

Lisensinnehavere av RETTS har rett til å bruke RETTS hos andre systemleverandører som har avtale med Predicare AB.