Komma igång

De virksomhetene som har implementert RETTS i Sverige og Norge har i noen tilfeller fått opplæringsstøtte fra Predicare, og en del har klart prosessen på egen hånd. Det tyder på at RETTS er lett å lære og innføre i både akuttmottak, ambulansetjenester og legevakt. Nå finnes det også et instrument til opplæring av nye medarbeidere og oppfrisking av kunnskap hos tidligere brukere av RETTS: e-læringssystemet RETTS Sim. Fra 2015 inngår RETTS Sim i systemet for alle lisensinnehavere av RETTS. Ta kontakt med oss, så forteller vi hvordan dere kommer i gang.

Kontakt oss

Brukere

RETTS brukes i samtlige svenske landsting og i mer enn halvparten av norske fylkeskommuner. Den samme utbredelsen gjelder ambulanseorganisasjonene i Sverige og Norge. Vi ser et økende behov for et enhetlig beslutningsstøttesystem i hele akuttkjeden, samt tilhørende primærhelsetjeneste og hjemmesykepleie.

Sverige

  • Alle landsting og regioner i Sverige
  • Ambulansetjenesten i Sverige.
  • Flere klinikker, legesentre og kommuner evaluerer RETTS

Norge

  • Majoriteten av Norges akuttsykehus og ambulanseorganisasjoner
  • Flere kommuner med legevakt