Rätt med RETTS Beslutstöd

by Bengt Widgren

Innhold

Dette er den andre RETTS boken som gir et overblikk og et innsyn i akutthelstjenestens til tider vanskelige utfordringer og vilkår. RETTS beslutningstøtte brukes med stor suksess i den første primære vurderingen av akuttpasienter i Sverige, Norge og Nepal. I norden har nesten 40 millioner pasienter blitt “rettset” i akuttmottak og ambulanser siden 2005. Arbeidsmåten er sikker, enkel og rimelig å benytte, og gir brukeren en raskere og sikrere akutthelsetjeneste med høy kvalitet. Det å raskt finne de sykeste, men også dem med lavere risiko for alvorlig sykdom er viktig. RETTS gir hver enkelt bruker og organisasjonen et felles språk å kommunisere med, og som vi vet reduserer variasjonene i vurderingene. RETTS unike egenskaper både forenkler og gir en rasjonell akutthjelp i hele akuttkjeden.

RETTS ble implementert første gangen i 2005 og kan nok for noen virke som et gammelt system eller verktøy. Men som et samuraj sverd er RETTS bygget opp, med en hard og logisk kjerne i flere lag, som bygger på omfattende kunnskap og erfaring. RETTS har blitt utviklet,”herdet” og spisset av utvikleren og brukeren, for å kunne beholde sin skarphet og funksjonalitet optimalt.

RETTS er sikkert og stiller krav til virksomheten og dens kapasitet, men også dens organisasjon og kompetanse.

Forfatter: Bengt Widgren, MD, PhD

Intressert?
Mail oss på hello@predicare.se for mer informasjon.