Produkter

Siden 2005 har RETTS gitt akuttmedisinske pasienter en rask og sikker behandling av høy kvalitet. RETTS er under kontinuerlig utvikling og er nå tilgjengelig på nettet. I tillegg integreres det i stadig flere journalsystemer innenfor helsevesenet.

RETTS for hele behandlingskjeden

Etterspørselen etter validert og strukturert beslutningsstøtte gjør at RETTS brukes stadig mer, ikke bare innenfor akuttmedisinen, men også av andre grupper der både behovet for og kravene til systemet øker. I dag finnes det en hel familie av RETTS-produkter til bruk on- og offline, til opplæring og integrasjon med journalsystem.

Opphavsrett

RETTS er laget for brukere ved akuttmottak, ambulansetjenesten og annet helsepersonell som har behov for beslutningsstøtte. RETTS© er et registrert varemerke, og RETTS beslutningsstøtte er beskyttet av opphavsrettsloven (SOU 2011:32). Brukere av RETTS er derfor underlagt de regler som er beskrevet i varemerkeloven (SFS 2010:1877) og opphavsrettsloven (SOU 2011:32).

Brukeren/organisasjonen må ha en lisens og en log-in som er felles for din organisasjon for å få tilgang til RETTS. Det finnes også en eller to personer som er superbrukere i din organisasjon og som er ansvarlig for kontakten dere har med Predicare. Superbrukeren har også en utvidet tilgang til RETTS. Når man er innlogget, kan man bruke både RETTS online via nettet og skrive ut RETTS-systemet i papirformat. Det er brukeren som avgjør hvilken arbeidsmåte dere velger.

Eksempel