RETTS-boken

RETTS – umiddelbar akuttmedisinsk vurdering. Akutsjukvård direkt beskriver beslutningsstøtten RETTS©, Rapid Emergency Triage and Treatment System som brukes innen akuttmedisin for å kunne gi pasienten en rask og sikker behandling av høy kvalitet.

Bengt Widgren på Predicare er forfatter av boken om RETTS.

Akutsjukvård direkt

RETTS – umiddelbar akuttmedisinsk vurdering.
RETTS – Akutsjukvård direkt  beskriver beslutningsstøtten RETTS©, Rapid Emergency Triage and Treatment System som brukes innen akuttmedisin for å kunne gi pasienten en rask og sikker behandling av høy kvalitet. Boken beskriver idé, bakgrunn og struktur for RETTS© og inneholder også øvingsoppgaver som kan  brukes i forbindelse med opplæring.

RETTS – Akutsjukvård direkt er bygget opp på en måte som gjør at den enkelte beslutningstaker får oversikt over problemstillingen man står overfor. Boken tar også for seg organisatoriske spørsmål som organisasjon og ledelse må ta stilling til. Den kan brukes som referanse for hvordan RETTS-systemet er ment å fungere og kan med fordel brukes ved introduksjon av nyansatt/nyutdannet akuttmedisinsk personell.

RETTS-boken kan brukes både i den hospitale og prehospitale behandlingen siden RETTS er beregnet på hele akuttkjeden. Boken henvender seg til leger og helsepersonell under utdanning og profesjonell utvikling på ulike nivåer innenfor akuttmedisin.

Bestill

info@predicare.se