RETTS Sim

RETTS Sim er systemets utdanningsmodul. Her kan den enkelte medarbeider eller hele avdelinger øve på fiktive pasienter.

Øv deg på 100+ virkelige pasienttilfeller ved hjelp av RETTS Sim.

Slik virker det

RETTS sim er et nettbasert e-læringssystem som brukes til kontinuerlig oppdatering av helsepersonell og introduksjon av RETTS til nye medarbeidere. RETTS sim kan legges inn i eksisterende LMS (learning managment system) for de virksomhetene som bruker dette. RETTS sim gir helsepersonell mulighet til å øve online når man har tid og anledning.

Fordeler med RETTS Sim

Helsepersonell

  • Introduksjon og videreopplæring i bruken av RETTS
  • Sikrer at RETTS blir brukt på riktig måte
  • Enkelt og kan brukes når man har tid, og så ofte man ønsker

Sykehuset

  • Spar kostnader til reiser og kurs

RETTS Sim inngår i den ordinære lisensen

  • RETTS Sim inngår som en naturlig del av RETTS Online
  • Login til RETTS Sim er den samme som til RETTS online
  • RETTS Sim blir kontinuerlig oppdatert og fornyet med flere tilfeller